O autorze

Nazywam się Mikołaj Małecki. Pochodzę z Częstochowy, mieszkam w Krakowie, pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zajmuję się prawem karnym i wieloma rzeczami, które się z nim wiążą. Piszę książki, nauczam studentów prawa, popularyzuję wiedzę o prawie karnym na blogach i w prasie, opiniuję projekty ustaw, recenzuję i redaguję publikacje naukowe.

Można mnie spotkać na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracuję jako adiunkt w Katedrze Prawa Karnego.

Publikuję swoje prace na łamach najlepszych czasopism prawniczych w Polsce. Jestem autorem ponad 50 tekstów naukowych, w tym monografii o przygotowaniu do przestępstwa (Wolters Kluwer, 2016 r.), a także współautorem „krakowskich” komentarzy do Kodeksu karnego pod red. Andrzeja Zolla i Włodzimierza Wróbla (Wolters Kluwer, 2016 i 2017 r.). Na blogu opublikowałem ponad 200 esejów popularyzujących wiedzę.

Studia prawnicze ukończyłem w 2010 r., trzy lata później uzyskałem stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moim promotorem był profesor Andrzej Zoll. Jako asystent w Katedrze Prawa Karnego UJ zdobyłem wyróżnienie za wysoką jakość pracy dydaktycznej (2013/2014 r.). Od 2014 r. kieruję Krakowskim Instytutem Prawa Karnego – fundacją na rzecz rozwoju nauki prawa karnego i popularyzacji wiedzy o prawie.

Byłem stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009 r.) oraz, w czasach studenckich, prezesem koła filozoficznego, które zostało uznane za najlepsze studenckie koło naukowe w Polsce (2011 r.). Od 2010 r. jestem także licencjatem filozofii (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

Na blogu przedstawiam swoje osobiste poglądy, których nie należy utożsamiać z polityką żadnej instytucji czy firmy. Więcej o mnie przeczytasz na mojej stronie domowej.

Zachęcam do odwiedzania bloga, kontaktu i współpracy.